DE(S)JA-VU

DE(S)JA-VU

Wij nemen je mee terug in de tijd! Tijdens het concert krijg je het gevoel al eens in die tijdgeweest te zijn.Door middel van o.a. muziek, toneelspel enbeelden gaan we emoties oproepenen krijg je een “de(s) ja-vu” van momentendie u misschien al lang vergeten was. Het...