Algemeen

Hieronder treft u de privacyverklaring aan van Muziekschool DES. .

Om deel te nemen aan onze cursussen en workshops dienen deelnemers zich in te schrijven. Hierbij worden persoonsgegevens vastgelegd.

Voor Muziekschool DES.  is het waarborgen van privacy een belangrijk aandachtspunt. Muziekschool DES.  geeft met deze privacyverklaring aan hoe zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Zij geeft hiermee ook aan te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens

Per cursist worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Postcode/ woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • E-mail 
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Inschrijving cursus

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Hieronder wordt aangegeven waarom persoonsgegevens worden verzameld en waarom dat toegestaan is. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk:  

Om de cursus die je bij ons wil volgen goed uit te kunnen voeren. We hebben deze gegevens nodig om je in te delen bij een specifieke cursus en indien nodig, contact met je op te nemen (bijvoorbeeld bij verplaatsen cursusafspraak of je op de hoogte te houden van het cursusaanbod) Om een betaalrelatie met je aan te gaan en je betaalgedrag bij te kunnen houden.  Om je een digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen, indien je daar om toestemming voor gegeven hebt.

Wie ontvangen de gegevens?

Wij verstrekken de persoonsgegevens van onze cursisten niet aan andere partijen. De bank heeft uiteraard toegang tot het deel van de gegevens die verband houden met het betalingsverkeer. 

Verplichting om gegevens te verstrekken

U heeft als cursist uiteraard geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Als u als cursist geen persoonsgegevens wil of kunt verstrekken, kan Muziekschool DES u niet als cursist registreren en kunt u niet deelnemen aan een cursus. 

Rechten van betrokkene

Als u bij Muziekschool DES.  een cursus volgt, heeft u via het inschrijfformulier uw persoonsgegevens beschikbaar gesteld. Voor de Privacywetgeving (AVG) bent u dan de betrokkene. Betrokkenen hebben in deze wet een aantal rechten. Zo heeft u als betrokkene het recht om: 

 • Op te vragen welke persoonsgegevens over u vastgelegd zijn (recht van inzage)
 • Uw persoonsgegevens aan te laten passen (recht van rectificatie)
 • Uw persoonsgegevens te verminderen (recht van beperking)
 • Uw persoonsgegevens te wissen (recht om vergeten te worden)

Als u gebruik wilt maken van een of meer van deze rechten of als u bezwaar wilt maken tegen het vasthouden van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Privacy Functionaris. De contactgegevens staan onder aan deze verklaring vermeld. 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van cursisten worden 5 jaar bewaard na beëindiging van de cursus. Daarna worden ze vernietigd. Ze worden bewaard om cursisten op de hoogte te houden van het cursusaanbod Muziekschool DES  en voor eventuele financiële controles door de belastingdienst. 

Verwerking van gegevens in het buitenland

De persoonsgegevens worden door Muziekschool DES niet in het buitenland verwerkt. Ze worden lokaal verwerkt en dus niet in de cloudopgeslagen. 

Muziekschool DES werkt met een online boekhoudpakket. Hierin worden persoonsgegevens verwerkt. Met de aanbieder van dit boekhoudpakket zijn duidelijke afspraken gemaakt waar de gegevens opgeslagen worden en hoe zij persoonsgegevens mogen verwerken en hoe zij deze dienen beveiligen. 

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Klachten

Voor klachten en vragen met betrekking tot privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Privacy Functionaris van het Pieck  

Contactgegevens Privacy Functionaris:

Voorzitter Des Hedel

Mail: voorzitter@deshedel.nl

 

Share This